top of page

Päiväkodin aloittaminen INTO SCHOOLissa: Vanhempien opas


Päiväkodin aloittaminen INTO SCHOOLissa: Vanhempien opas
Päiväkodin aloittaminen INTO SCHOOLissa: Vanhempien opas

INTO SCHOOLissa pyrimme tarjoamaan lapselle turvallisen ja innostavan ympäristön, jossa hän voi kasvaa ja oppia.

Päiväkodin aloittaminen on iso muutos perheille ja siihen liittyy monenlaisia tunteita - niin lapsella kuin aikuisella. INTO SCHOOLissa olemme tukeneet lukuisia perheitä tällä taipaleella, jotta voisimme taata mahdollisimman turvallisen ja positiivisen alun päiväkodissamme sekä lapselle että perheelle.


Yhteistyössä perheiden kanssa luomme vahvan perustan lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle päiväkotitaipaleen alusta asti. Sovimme jokaisen perheen kanssa erikseen yksityiskohdat aloitukseen liittyen, mutta tässä muutamia käytännön vinkkejä ja asioita, jotka jokaisen perheen tulisi ottaa huomioon.


Tutustuminen uusiin ihmisiin ja ympäristöön

Ennen päiväkodin aloittamista on hyvä vierailla päiväkodissa yhdessä lapsen kanssa. Tutustuminen muihin lapsiin, uusiin aikuisiin ja ympäristöön auttaa sekä lasta että vanhempia tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ennen virallista aloituspäivää. Olemme yhteydessä uusiin perheisiin ennen aloitusta ja sovimme heidän kanssaan vierailut päiväkotiimme. Uudet perheet ovat aina tervetulleita liittymään myös erilaisiin juhliin ja tapahtumiin, joita INTO SCHOOLissa järjestämme.

 

Aloituskeskustelu

Lapsen aloittaessa INTO SCHOOissa järjestämme yhteisen ajan keskustelulle perheen ja lapsen ryhmän opettajan kanssa. Tämä keskustelu antaa mahdollisuuden perheelle ja päiväkodin henkilöstölle tutustua toisiinsa paremmin ja keskustella perheelle tärkeistä asioista. Perheellä on mahdollisuus kertoa lapsensa erityistarpeista ja toiveista sekä kysyä mieltä askarruttavista asioista. Näin voimme alusta asti varmistaa, että huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet INTO SCHOOLissa parhaamme mukaan.

 

Käytännön järjestelyt

INTO SCHOOLissa perheelle jaetaan tieto kaikista tärkeistä asioista, jotka perheen on hyvä huomioida ennen lapsen aloitusta päiväkodissa. Lapsen tavarat on hyvä nimikoida ja varmistaa, että lapsella löytyy päiväkodissa varavaatteita vahinkojen varalle. Päiväkodin yhteystiedot ja erityisesti ryhmien puhelinnumerot on hyvä tallentaa omaan puhelimeen sekä varmistaa, että päivittäiseen kommunikointiin käytettävä Kindiedays-sovellus on asennettuna. On myös tärkeää, että perhe palauttaa lapsen tietoja sisältävät dokumentit huolellisesti täytettynä ennen aloitusta ja ilmoittaa päiväkodille mahdollisista allergioista tai erityisruokavalioista. Näin varmistetaan, että lapsella on sujuva ja turvallinen aloitus päiväkodissa.

 

Pienin askelin alkuun

Päiväkodissa aloitus on iso asia koko perheelle. Erityisesti, jos kyseessä on lapsen ensimmäinen päiväkoti, on suositeltavaa, että perhe pyrkii järjestämään aikataulunsa siten, että ensimmäisten viikkojen aikana lapsen päivät eivät venyisi liian pitkiksi. Vaikka päiväkotipäivä on täynnä iloa ja mukavia hetkiä, vaatii se myös pieneltä lapselta paljon energiaa ja tsemppaamista. Päiväkotipäivän jälkeen lapsi saattaa kaivata läheisten aikuisten läsnäoloa, syliä ja lepoa tavallista enemmän. Onkin hyvä, jos illat ja viikonloput lapsella on mahdollisuus rentoutua ja palautua läheistensä kanssa.

 

Turvaa uuteen arkeen

INTO SCHOOLissa pyydämme perheitä ottamaan kotoa mukaan valokuvia, turvallisia tavaroita tai lohturuokaa, jotka helpottavat totuttelua uuteen arkeen. Lapsi saa valita päiväkodissa myös oman “logonsa”, jolla merkataan kaikki hänen henkilökohtaiset paikkansa, kuten naulakko, ruokailupaikka ja sänky. Nämä omat paikat ovat usein tärkeitä lapselle ja auttavat heitä kotiutumaan uuteen ympäristöön.

 

Luodaan rutiineja

Rutiinit ja ennakoitavuus luovat lapselle turvaa. Päiväkodissa on omat rutiininsa, ja perheessä on hyvä keskustella lapsen kanssa näistä etukäteen. Kertokaa lapselle, mitä odottaa päiväkodissa, kuten piiri- ja leikkihetket, ulkoilu, ruokailuajat ja päiväunet. Näin lapsi voi valmistautua tulevaan. Päiväkodissa arki toistuu usein melko samanlaisena ja lapsi sopeutuu uusiin rutiineihin yleensä melko nopeasti. Rutiineja opetellessa käytämme apuna myös kuvia, jotta lapsi pystyy ennakoimaan, mitä seuraavaksi on luvassa. Myös kotona on hyvä pidättäytyä tutuissa rutiineissa ja luoda esimerkiksi samana toistuvat päiväkotiin lähtö- ja hakurutiinit.

 

Yhteistyö henkilöstön kanssa

Joissain tapauksissa päiväkodin aloitus on haastavampaa aikuiselle kuin lapselle. Tehtävänämme INTO SCHOOLissa on tukea myös läheisiä aikuisia päiväkodin aloittamisen prosessin ajan ja kannustammekin perheitä avoimeen viestintään alusta alkaen. Säännöllinen kommunikointi perheen kanssa on osa INTO SCHOOLin arkea ja lapsen tärkeimmät kuulumiset jaetaan päivittäisissä kohtaamisissa. Lisäksi erityisesti alkuvaiheessa pyrimme jakamaan kuvia lapsesta, jotta myös vanhempi voisi olla luottavaisin ja rauhallisin mielin lapsen päiväkotipäivän aikana.

 

Allergiat ja erikoisruokavaliot

Lasten turvallisuus on tärkein asia INTO SCHOOLissa. Huomioimme perheiden toiveet lastensa ruokailun suhteen ja kiinnitämme erityisen tarkkaa huomiota allergioihin ja erityisruokavalioihin päiväkodissamme. Koulutamme henkilökuntaamme tarpeen mukaan, jotta jokainen perhe voi jättää lapsensa turvallisin mielin päiväkotiimme.

 

Yksityisen hoidon tuki

INTO SCHOOLissa olevien lasten perheet ovat yleensä oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta, kun lapsi aloittaa päiväkodissa. INTO SCHOOLissa käymme hakuprosessin perheiden kanssa läpi ja autamme perheitä tarvittaessa lomakkeiden kanssa, jotta hakuprosessi olisi mahdollisimman selkeä ja jouheva. Lisätietoa yksityisen hoidon tuesta saat Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

 

Ole turvallinen ja kannustava aikuinen

Jokainen lapsi reagoi päiväkodissa aloittamiseen omalla tavallaan. Toiset ovat uteliaita ja innokkaampia, toiset vaativat enemmän aikaa uuden totutteluun. Lapsi saattaa myös ilmaista tunteitaan tavallista voimakkaammin erityisesti päiväkodin alkutaipaleella. Lapsen eri tapoihin reagoida vaikuttavat mm. lapsen temperamentti ja aiemmat kokemukset.  Oman lapsen tapaa reagoida ei kannata säikähtää tai verrata muihin lapsiin. Vastaa lapsesi tarpeisiin olemalla rakastava, ymmärtävä ja läsnäoleva aikuinen. Aikuisen on hyvä yrittää ylläpitää positiivinen asenne ja kannustaa lasta uusiin kokemuksiin, vaikka se saattaa tuntua vaikealta.  Aikuisen luottamus siihen, että kaikki menee hyvin auttavat kuitenkin myös lasta luomaan luottamusta päiväkodin aikuisiin. 

 

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä ja tarjoaa uusia rikastuttavia kokemuksia. INTO SCHOOLissa pyrimme tarjoamaan lapselle turvallisen ja innostavan ympäristön, jossa hän voi kasvaa ja oppia.


INTO SCHOOLissa tarjoamme lapselle turvallisen ja innostavan ympäristön. Olemme täällä tukemassa teitä koko päiväkodin aloittamisen ajan.


Tervetuloa INTO SCHOOLiin – Suomen innostavimpaan päiväkotiin!

Comments


bottom of page