top of page

Tietosuojaseloste

INTO SCHOOL Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja käsittelemään niitä asianmukaisella tavalla noudattaen soveltuvaa lainsäädäntöä. Tällä tietosuojaselosteella kerromme tarkemmin, kuinka käsittelemme henkilötietojasi toiminnassamme.

Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme asiakkaistamme palvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja kuten asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, sekä muut laskutustiedot. 

Lisäksi käsittelemme hoitopaikkahakemuksen, palvelusopimuksen ja varhaiskasvatussuunnitelman avulla seuraavia tietoja:

 

  • Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite;

  • Asiakkaan antamat tiedot liittyen palveluun ja palvelun tarpeeseen kuten ruokavalio, allergiat ja muut palvelun tarjoamiseen vaikuttavat tiedot;

  • Huoltajien nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja työpaikka/opiskelupaikka sekä mahdolliset muut asiakassuhteeseen liittyvien henkilöiden vastaavat tiedot (kuten asiakkaan ilmoittaman varahakijan nimi); ja

  • Päiväkotitoiminnan päivittäisten tapahtumien tiedot rekisterinpitäjän ja lasten huoltajien välistä tiedonvaihtoa varten.


Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hoitoon ja ylläpitoon liittyen sekä asiakkaan ostamien palveluiden tuottamiseen ja laskutukseen sekä palveluiden markkinointiin potentiaalisille asiakkaille. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus asiakkaan kanssa tai mikäli kyse on potentiaalisista asiakkaista, peruste on oikeutettu etu.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi kuten kirjanpitoa varten. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Mistä saamme käsittelemämme tiedot?

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai henkilön huoltajalta asiakassuhteen alkaessa. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää myös henkilön suostumuksella kolmansien osapuolten julkisista rekistereistä tai muista julkisista tietolähteistä. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme asiakkaidemme tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen toimintamme tai tarjoamamme palvelun kannalta tai niin kauan kuin voimassaoleva lainsäädäntö vaatii.

Tietojen luovuttaminen

Toimintamme lähtökohtana on, ettemme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Mikäli kuitenkin voimassa oleva lainsäädäntö niin edellyttää, luovutamme henkilötietoja lainsäädännön edellyttämille tahoille. Lisäksi käytämme toiminnassamme palveluntarjoajia tukemaan tarjoamaamme palvelua, jotka voivat tämän palvelusuhteen perusteella käsitellä henkilötietoja asianmukaisten sopimusten mukaisesti. Muussa tapauksessa luovutamme tietojasi kolmannelle osapuolelle ainaostaan suostumuksellasi.

Mikäli tietoja käsitellään verkkosivuillamme olevien työkalujen tai muiden palveluntarjoajien osalta EU/ETA-alueen ulkopuolella, varmistamme, että riittävä tietosuojan taso on varmistettu EU:n mallisopimuslausekkeiden avulla tai että tietosuojan taso on muulla tavoin varmistettu.

Miten suojelemme käsiteltäviä tietoja?

Noudatamme huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja luvaton pääsy asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme tietoihin estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen avulla. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joille se on työtehtävien vuoksi tarpeellista. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

  • Tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä;

  • Pyytää tietojensa poistamista rekisteristä;

  • Vastustaa tietojen käsittelyä markkinoinnissa;

  • Rajoittaa tietojen käsittelyä; sekä

  • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle.


Vastaamme meille esitettyyn yllä olevia asioita koskevaan pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä. Yhteydenotot voi toimittaa yhteyshenkilöllemme, jonka yhteystiedot löytyvät alta.

Rekisterinpitäjä

 

INTO SCHOOL Oy
Kasarmikatu 8
00140 Helsinki
​Y-tunnus: 2919793-5

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, ole yhteydessä sähköpostilla lauttasaari@intoschool.org tai herttoniemi@intoschool.org

Laatimispäivä: 1.10.2020

bottom of page